Personvernerklæring

Det er viktig for oss at du er trygg på at vi ivaretar personvernet og dine personopplysninger på en god måte. I denne erklæringen finner du våre retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Retningslinjene gjelder hovedsakelig behandling av personopplysninger som utføres helt eller delvis av datamaskiner, men gjelder også for manuelle søkbare register. Personopplysninger er all informasjon som kan utledes direkte eller indirekte fra en levende person, for eksempel navn, adresse og personnummer.

Opplysninger lagres kun så lenge det kreves
Vi sletter regelmessig personopplysninger og lagrer aldri opplysningene lenger enn nødvendig. Personopplysninger lagres bare i tidsrommet som kreves for de formål som er angitt i denne erklæringen. Deretter slettes eller anonymiseres disse.

Vi tar egnede tekniske og organisatoriske tiltak for at personopplysningene er oppdatert og sikret mot utilsiktet tap, endring, uautorisert avsløring eller tilgang. Vi vil så snart det er mulig slette eventuelle unøyaktige, feilaktige eller overflødige personopplysninger.

Personopplysninger kan selvsagt også slettes på forespørsel fra deg hvis du ønsker å anvende dine rettigheter som er beskrevet nedenfor.

Behandling av personopplysninger

Her er en kortfattet oversikt over hvordan vi håndterer personopplysninger samt formålet med behandlingen:

 • Hvem lagrer og behandler personopplysninger

  Marton Eiendomsmegling, formelt navn Marton Norway AS (orgnr: 917 624 550) lagrer og behandler personopplysninger gjennom konsernet Marton International AB (orgnr: 556945-4613) som Marton Norway er en del av. Websystemer AS (orgnr: 915 343 716) er vår databehandler.

  Opplysningene er tilgjengelig for eiendomsmeglere og andre ansatte knyttet til Marton Eiendomsmegling i samsvar med gjeldende lovgivning, herunder databeskyttelsesforordningen (også kjent som GDPR). Formålet med databeskyttelsesforordningen er å beskytte deg og andre personer mot brudd på personlig integritet ved behandling av personopplysninger.

 • Formålet med behandlingen

  I all hovedsak er formålet med vår behandling av personopplysninger for å oppfylle megleroppdrag og utføre andre typer tjenester. Personlige data brukes også til å gjøre det mulig for oss å oppfylle juridiske forpliktelser og å fullføre avtaler og gjennomføre tiltak før eller etter at en avtale er inngått. Personopplysningene benyttes for at vi skal oppfylle virksomhetens lovkrav. Slik registrering og behandling av personopplysninger er tillatt i databeskyttelsesforordningen uten eksplisitt samtykke fra den registrerte.

  Personopplysningene brukes også av oss til å gi et helhetlig bilde av den registrertes engasjement for å gi egnet og god service, for markedsføringsformål, statistikk samt markedsanalyse og kundeanalyser. Bilder, videresalgspriser og adresser på boliger kan publiseres separat eller publiseres på sine egne nettsteder eller på annen måte brukes til markedsføring eller for nyhetsformål.

  De registrerte dataene vil også kunne brukes til å tilby de registrerte andre boligrelaterte produkter og tjenester, som for eksempel boliglån og forsikring fra oss, våre partnere og andre selskaper i konsernet.

 • Kontaktinformasjon, behandlingsansvarlig

  Ansvarlig for behandling av personopplysninger er Marton Norway AS (orgnr: 917 624 550) med post- og besøksadresse Strandgaten 50, 5004 Bergen, telefon: +47 92 11 11 92, e-post  post@marton.no

 • Samtykke

  Vi registrerer og behandler personlige data fra kunder, interessenter og andre personer i forskjellige dataposter. Personopplysninger samles når en person velger å benytte Marton som eiendomsmegler, aktivt melder seg som interessent i en bolig, svarer på spørreundersøkelser, bruker eller bestiller våre tjenester, ber om et tilbud eller på annen måte kommer i kontakt med oss.

  Generelt skal samtykke til behandling av personopplysninger oppnås på forhånd fra den person som skal registreres i samsvar med disse retningslinjene. Dersom samtykke ikke er innhentet, forespurt eller gitt, er det viktig at den person hvis personopplysninger dette gjelder, kontakter oss snarest slik at personopplysningene behandles hensyntar dette i fortsettelsen. Dersom personen ønsker beskyttet identitet er det ekstra viktig at dette formidles til oss.

  Registrering og behandling av personopplysninger er imidlertid i noen grad nødvendig og hensiktsmessig, selv når personen ikke har gitt spesifikt samtykke. For eksempel kan det være nødvendig for oss å oppfylle kontrakts- og forskriftsforpliktelser. Se også formålet med behandlingen nedenfor.

 • Komplettering av informasjon

  For at vi skal kunne oppfylle lovbestemte krav til god kunde- og registerbehandling, må vi tidvis supplere eller oppdatere personopplysninger med data innhentet fra offentlige eller private register. Eksempler på dette er informasjon om adresse, fullstendig for- og etternavn, telefonnummer og fødselsdato.

 • Overføring av registrert informasjon

  Vi vil, etter samtykke, lagre og behandle detaljer om boligens salgspris og adresse. Data om salgspris overføres til Marton International AB (orgnr: 556945-4613) for lagring og behandling som grunnlag for statistiske tjenester og for publisering på marton.no

  En eiendomsmegler er pålagt ved lov å gi Finanstilsynet tilgang på opplysninger og dokumenter som de eventuelt måtte forespørre knyttet til sin kontrollvirksomhet. Personopplysninger vil derfor også kunne bli oversendt til Finanstilsynet.

 • Informasjonskapsler

  Når du bruker nettstedet vårt, lagres informasjonskapsler (såkalte «cookies») av nettleseren din på enheten din. Informasjonskapsler er små midlertidige filer som blir lagret på enheten din i det du besøker en nettside. Filene slettes automatisk etter en viss tidsperiode eller når nettsiden lukkes, men dette kan administreres om ønskelig.

  Vi benytter informasjonskapsler til å forbedre brukeropplevelsen på marton.no. For eksempel til å tilpasse nettsiden i tråd med dine preferanser og valg. Dette er helt vanlig og noe de aller fleste nettsteder gjør. Informasjonen kan ikke identifisere deg som bruker og vil ikke bli delt med tredjepart.

  De fleste nettlesere er forhåndsinnstilt til å godta cookies. Om du ikke vil tillate cookies eller ønsker å  slette cookies, kan du følge instruksjonene for blokkering eller sletting av informasjonskapsler i din nettleser. Informasjonen om dette finner du i Hjelp-funksjonen i nettleseren din. Vær klar over at dersom du begrenser tilgangen til informasjonskapsler kan det redusere funksjonaliteten på våre og andres nettsider.

  Ved å bruke vårt nettsted anses du å samtykke til vår bruk av informasjonskapsler som er beskrevet ovenfor. Du kan lese mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler i nettleseren din på nettvett.no.

   

 • Google Analytics informasjonskapsel

  Vi logger anonymisert informasjon om alle besøk ved hjelp av Google Analytics. Informasjonen som logges kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Vi gjør dette for å forstå bedre hvordan våre brukere benytter nettstedet, slik kan vi forbedre og optimalisere sidene for våre besøkende.

  Dette er en førsteparts informasjonskapsel. Du kan reservere deg mot bruk av Google Analytics her. Analyseverktøyet Google Analytics benytter vi for å studere trafikk og bruksmønstre på nettsiden. Innsamlede data benytter vi til å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden.

  I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om brukerne. Dataene som samles inn lagres på Googles servere. Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her

Dine rettigheter

I henhold til databeskyttelsesforordningen har du som registrert visse lovbestemte rettigheter. Her er en kort beskrivelse av noen av de viktigste:

 

 • Tilgangsrett

  Du har rett til å få tilgang til dine personlige opplysninger og informasjon om hvordan disse behandles. Kontaktinformasjon for eventuell forespørsel om tilgang, er oppført punktet «Kontaktinformasjon, behandlingsansvarlig» ovenfor.

 • Rett til dataportabilitet

  Du har rett til dataportabilitet, noe som betyr at du under visse omstendigheter har rett til å få utlevert personopplysningene du har gitt oss, slik at du kan overfører disse til en annen personopplysningsansvarlig aktør.

 • Rett til rettelse, begrensning eller sletting

  Du har rett til rettelse, sletting eller begrensning av bruken av personopplysningene dine samt rett til å motsette deg videre bruk av disse.

 • Rett til å trekke tilbake samtykket

  Når behandlingen av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket uten å gi noen grunn til oss. Tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandling på grunnlag av samtykke før den trekkes tilbake.

 • Rett til å reservere seg ved interesseavveining

  Når håndtering av dine personopplysninger skjer med støtte i såkalt interesseavveining har du rett til å reservere deg håndteringen.

 • Rett til å motsette seg direkte markedsføring

  Du har rett til å motsette deg bruk av dine personopplysninger til direkte markedsføring når som helst. Da blir personopplysningene ikke lenger anvendt til slike formål.

 • Rett til å klage til tilsynsmyndighet

  Du har også rett til å klage til din nasjonale databeskyttelsesmyndighet (i Norge er den nåværende tilsynsmyndigheten Datatilsynet) dersom du mener at vår behandling av personopplysningene dine ikke oppfyller kravene i gjeldende databeskyttelseslovgivning.

  Disse rettighetene er ikke absolutte, det er tidspunkter da vi må behandle dine personlige opplysninger, eksempelvis grunnet juridiske krav, noe som kan bety at du ikke kan utnytte rettighetene ovenfor på den måten du ønsker. Du kan alltid kontakte oss for mer informasjon om dette.

Hvis noen av uttrykkene i denne personvernerklæringen er uklare kan du sjekke ut Datatilsynets praktiske ordliste som definerer de vanligste orde og uttrykk knyttet til personvern. Du finner ordlisten her.

Har du spørsmål, ønsker eller krav vedrørende dine personopplysninger registrert hos oss, kontakt oss på 92 11 11 92 eller post@marton.no.