Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for oss og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Marton skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan de samles inn og hvilke rettigheter du har dersom dine personopplysninger er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig
Marton Eiendomsmgling, formelt navn Marton Norway AS (orgnr: 917 624 550) lagrer og behandler personopplysninger gjennom konsernet Marton International AB (orgnr: 556945-4613) som Marton Norway AS er en del av.

Daglig leder i Marton Eiendomsmegling er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysninger og den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket.

Endringer
Hvis vi foretar endringer i personvernerklæringen, vil endringene publiseres på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.

Behandling av personopplysninger

Her er en kortfattet oversikt over hvordan vi håndterer personopplysninger samt formålet med behandlingen:

 • Behandlingens hovedformål

  • Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å selge boligen deres
  • Behandling av personopplysninger for å markedsføre boliger
  • Behandling av personopplysninger for å markedsføres foretakets tjenester
  • Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak

  I all hovedsak er formålet med vår behandling av personopplysninger for å oppfylle megleroppdrag og utføre andre typer tjenester. Personlige data brukes også til å gjøre det mulig for oss å oppfylle juridiske forpliktelser og å fullføre avtaler og gjennomføre tiltak før eller etter at en avtale er inngått. Personopplysningene benyttes for at vi skal oppfylle virksomhetens lovkrav. Slik registrering og behandling av personopplysninger er tillatt i databeskyttelsesforordningen uten eksplisitt samtykke fra den registrerte.

  Personopplysningene brukes også av oss til å gi et helhetlig bilde av den registrertes engasjement for å gi egnet og god service, for markedsføringsformål, statistikk samt markedsanalyse og kundeanalyser. Bilder, videresalgspriser og adresser på boliger kan publiseres separat eller publiseres på sine egne nettsteder eller på annen måte brukes til markedsføring eller for nyhetsformål.

  De registrerte dataene vil også kunne brukes til å tilby de registrerte andre boligrelaterte produkter og tjenester, som for eksempel boliglån og forsikring fra oss, våre partnere og andre selskaper i konsernet.

 • Hvem lagrer og behandler

  Marton Eiendomsmegling, formelt navn Marton Norway AS (orgnr: 917 624 550) lagrer og behandler personopplysninger gjennom konsernet Marton International AB (orgnr: 556945-4613) som Marton Norway er en del av. Websystemer AS (orgnr: 915 343 716) er vår databehandler.

  Opplysningene er tilgjengelig for eiendomsmeglere og andre ansatte knyttet til Marton Eiendomsmegling i samsvar med gjeldende lovgivning, herunder databeskyttelsesforordningen (også kjent som GDPR). Formålet med databeskyttelsesforordningen er å beskytte deg og andre personer mot brudd på personlig integritet ved behandling av personopplysninger.

 • Kontaktinfo, behandlingsansvarlig

  Ansvarlig for behandling av personopplysninger er Marton Norway AS (orgnr: 917 624 550) med post- og besøksadresse Strandgaten 50, 5004 Bergen, telefon: +47 92 11 11 92, e-post  post@marton.no

 • Lagringstid

  Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger eiendomsmeglingsforskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.

  Videre vil vi slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

 • Lagringssted

  Personopplysninger som behandles av Marton Eiendomsmegling lagres på servere i Norge og Sverige, samt Nederland gjennom plassering av server. Vi overfører ikke personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

 • Samtykke til behandling

  Vi registrerer og behandler personlige data fra kunder, interessenter og andre personer i forskjellige dataposter. Personopplysninger samles når en person velger å benytte Marton som eiendomsmegler, aktivt melder seg som interessent i en bolig, svarer på spørreundersøkelser, bruker eller bestiller våre tjenester, ber om et tilbud eller på annen måte kommer i kontakt med oss.

  Generelt skal samtykke til behandling av personopplysninger oppnås på forhånd fra den person som skal registreres i samsvar med disse retningslinjene. Dersom samtykke ikke er innhentet, forespurt eller gitt, er det viktig at den person hvis personopplysninger dette gjelder, kontakter oss snarest slik at personopplysningene behandles hensyntar dette i fortsettelsen. Dersom personen ønsker beskyttet identitet er det ekstra viktig at dette formidles til oss.

  Registrering og behandling av personopplysninger er imidlertid i noen grad nødvendig og hensiktsmessig, selv når personen ikke har gitt spesifikt samtykke. For eksempel kan det være nødvendig for oss å oppfylle kontrakts- og forskriftsforpliktelser. Se også formålet med behandlingen ovenfor under punktet «Behandlingens hovedformål».

 • Komplettering av informasjon

  For at vi skal kunne oppfylle lovbestemte krav til god kunde- og registerbehandling, må vi tidvis supplere eller oppdatere personopplysninger med data innhentet fra offentlige eller private register. Eksempler på dette er informasjon om adresse, fullstendig for- og etternavn, telefonnummer og fødselsdato.

 • Overføring av informasjon

  Vi vil, etter samtykke, lagre og behandle detaljer om boligens salgspris og adresse. Data om salgspris overføres til Marton International AB (orgnr: 556945-4613) for lagring og behandling som grunnlag for statistiske tjenester og for publisering på marton.no

  En eiendomsmegler er pålagt ved lov å gi Finanstilsynet tilgang på opplysninger og dokumenter som de eventuelt måtte forespørre knyttet til sin kontrollvirksomhet. Personopplysninger vil derfor også kunne bli oversendt til Finanstilsynet.

 • Informasjonskapsler

  Når du bruker nettstedet vårt, lagres informasjonskapsler (såkalte «cookies») av nettleseren din på enheten din. Informasjonskapsler er små midlertidige filer som blir lagret på enheten din i det du besøker en nettside. Filene slettes automatisk etter en viss tidsperiode eller når nettsiden lukkes, men dette kan administreres om ønskelig.

  Vi benytter informasjonskapsler til å forbedre brukeropplevelsen på marton.no. For eksempel til å tilpasse nettsiden i tråd med dine preferanser og valg. Dette er helt vanlig og noe de aller fleste nettsteder gjør. Informasjonen kan ikke identifisere deg som bruker og vil ikke bli delt med tredjepart.

  De fleste nettlesere er forhåndsinnstilt til å godta cookies. Om du ikke vil tillate cookies eller ønsker å  slette cookies, kan du følge instruksjonene for blokkering eller sletting av informasjonskapsler i din nettleser. Informasjonen om dette finner du i Hjelp-funksjonen i nettleseren din. Vær klar over at dersom du begrenser tilgangen til informasjonskapsler kan det redusere funksjonaliteten på våre og andres nettsider.

  Google Analytics informasjonskapsel
  Vi logger anonymisert informasjon om alle besøk ved hjelp av Google Analytics. Informasjonen som logges kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Vi gjør dette for å forstå bedre hvordan våre brukere benytter nettstedet, slik kan vi forbedre og optimalisere sidene for våre besøkende.

  Dette er en førsteparts informasjonskapsel. Du kan reservere deg mot bruk av Google Analytics her. Analyseverktøyet Google Analytics benytter vi for å studere trafikk og bruksmønstre på nettsiden. Innsamlede data benytter vi til å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden.

  I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om brukerne. Dataene som samles inn lagres på Googles servere. Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her

  Ved å bruke vårt nettsted anses du å samtykke til vår bruk av informasjonskapsler som er beskrevet ovenfor. Du kan lese mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler i nettleseren din på nettvett.no.

 • Har andre tilgang?

  Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

  For å kunne gi deg en best mulig brukeropplevelse på nettsiden vår, i tillegg til relevant markedsføring i digitale kanaler, benytter vi informasjonskapsler utstedt av tredjepart. Eksempler på slike tredjepartsaktører er Facebook, Google og YouTube.

  Partnere, som gjennom arbeid med vår nettside eller markedsføring vil også ha tilgang til personopplysninger. Alle våre partnere og databehandlere som behandler personopplysninger på vegne av oss må gjøre dette i tråd med denne personvernerklæring, jf vår databehandleravtale. Se punktet «Hvem lagrer og behandler» for mer utfyllende informasjon om våre databehandlere.

  Eiendomsopplysninger (som adresse, gnr., bnr, eventuelt snr./fnr., eieform, boligtype, organisasjonsnummer, andelsnummer, antall rom, soverom, primærrom, bruksareal, etasje, byggeår, tomt, kommunenummer, takst, prisantydning, bilder av eiendom) vil bli utlevert til Oppdragstakers samarbeidspartner Eiendomsverdi AS.

  Opplysningene vil bli brukt av Eiendomsverdi AS og Eiendomsverdi AS’ kunder for statistiske og informasjonsrealterte formål. Opplysningene vil bli tilgjengeliggjort for Eiendomsverdi AS sine kvalifiserte kunder gjennom Eiendomsverdi AS sine tjenester. All behandling av eventuelle personopplysninger i tilknytning til opplysningene og bildene vil skje i samsvar med til enhver tid lovmessig krav til sikkerhet og konfidensialitet. Opplysningene knyttet til eiendommene vil kun bli lagret og brukt så lenge det er nødvendig etter formålet. Eiendomsverdi AS (Org nr 881 971 682), PB 1052 Sentrum, 0104 Oslo, tlf. 23 00 28 20 er ansvarlig for bruken av opplysningene om eiendommene i sine systemer.

  Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

 • Personvernombud

  Marton Eiendomsmegling har utnevnt et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

  Har du noen spørsmål eller innsigelser til Marton Eiendomsmeglings behandling av personopplysninger, send en e-post til personvernombudet på personvernombud@marton.no.

Dine rettigheter

I henhold til databeskyttelsesforordningen har du som registrert visse lovbestemte rettigheter. Her er en kort beskrivelse av noen av de viktigste:

 • Rett til tilgang

  Du har rett til å få tilgang til dine personlige opplysninger og informasjon om hvordan disse behandles. Kontaktinformasjon for eventuell forespørsel om tilgang, er oppført punktet «Kontaktinformasjon, behandlingsansvarlig» ovenfor.

 • Rett til dataportabilitet

  Du har rett til dataportabilitet, noe som betyr at du under visse omstendigheter har rett til å få utlevert personopplysningene du har gitt oss, slik at du kan overfører disse til en annen personopplysningsansvarlig aktør.

 • Rett til rettelse, begrensning eller sletting

  Du har rett til rettelse, sletting eller begrensning av bruken av personopplysningene dine samt rett til å motsette deg videre bruk av disse.

 • Rett til å trekke tilbake samtykket

  Når behandlingen av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket uten å gi noen grunn til oss. Tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen i forkant av at samtykket ble trukket.

 • Rett til å reservere seg ved interesseavveining

  Når håndtering av dine personopplysninger skjer med støtte i såkalt interesseavveining har du rett til å reservere deg håndteringen.

 • Rett til å motsette seg direkte markedsføring

  Du har rett til å motsette deg bruk av dine personopplysninger til direkte markedsføring når som helst. Da blir personopplysningene ikke lenger anvendt til slike formål.

 • Rett til å klage til tilsynsmyndighet

  Du har også rett til å klage til din nasjonale databeskyttelsesmyndighet (i Norge er den nåværende tilsynsmyndigheten Datatilsynet) dersom du mener at vår behandling av personopplysningene dine ikke oppfyller kravene i gjeldende databeskyttelseslovgivning.

  Disse rettighetene er ikke absolutte, det er tidspunkter da vi må behandle dine personlige opplysninger, eksempelvis grunnet juridiske krav, noe som kan bety at du ikke kan utnytte rettighetene ovenfor på den måten du ønsker. Du kan alltid kontakte oss for mer informasjon om dette.

  Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til oss på 92 11 11 92, post@marton.no eller per post til Marton Eiendomsmegling, Strandgaten 50, 5004 Bergen.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Hvis noen av uttrykkene i denne personvernerklæringen er uklare kan du sjekke ut Datatilsynets praktiske ordliste som definerer de vanligste orde og uttrykk knyttet til personvern. Du finner ordlisten her.