Hjelp

Her finner du svar på spørsmål som våre kunder typisk lurer på. Hvis du ikke finner svar på det du lurer på, bare ring oss på 92 11 11 92 eller send oss en e-post.

Om Marton

 • Er Marton en fullverdig eiendomsmegler?

  Ja, Marton er en fullverdig eiendomsmegler med konsesjon fra Finanstilsynet. Våre meglere er med deg gjennom hele salgsprosessen.

 • Hvordan er Marton sammenlignet med selge-selv nettløsninger?

  Marton kan ikke sammenliknes med selge-selv tjenester. Vær oppmerksom på at både selger og kjøper tar en betydelig risiko ved å ikke bruke eiendomsmegler i boligsalget.

  Vi anbefaler at du heller benytter en av våre meglerkonkurrenter enn å selge boligen selv.

  Marton er en fullverdig eiendomsmegler med konsesjon fra Finanstilsynet og representerer all den trygghet som eiendomsmegleren bringer inn i boligsalget.

 • Hva er den aller største forskjellen med Marton i forhold til en tradisjonell eiendomsmegler?

  I motsetning til tradisjonelle meglere tar vi ingen provisjon eller prosenter av salgssummen din. Vi tar kun en fast lav pris for jobben vi gjør. Og hos oss holder du visningen selv, fordi vi tenker at eier er best egnet til å svare på spørsmål om egen bolig, nærområdet og hvordan det er å bo der.

Generelt

 • Hva er viktig å huske på når boligen min skal fotograferes?

  Når vår megler kommer på hjemmebesøk til deg får du tips og materiell som forteller deg hva som bør gjøres før vi booker en profesjonell fotograf til å ta bilder av boligen din.

 • Er Tilstandsrapport det samme som takst?

  Tilstandsrapporten er å regne som en utvidet takst og er svært utfyllende i forhold til en vanlig takst. Tilstandsrapporten utarbeides av en uavhengig, ekstern takstmann og gir en grundig teknisk gjennomgang og beskrivelse av boligen.

 • Hvorfor må jeg holde visningen selv?

  Rett og slett fordi de fleste boligkjøpere foretrekker å snakke med eieren selv på visning. Ikke en megler. Fordi de mener eier er bedre egnet til å svare på spørsmål om akkurat den boligen. Vi er enig, ingen kjenner ditt hjem så godt som du. Og slapp helt av, vi veileder og hjelper slik at visningen går fint.

Pris

 • Fastpris eller timepris?

  Vi tar aldri mer enn vår faste vederlag på 25 000. Uansett hva du selger.

  Visningen holder du jo selv, så hos oss tilkommer det ingen ekstra kostnader uansett hvor mange visninger som må til for å selge en bolig.

  Men som selger kan du også velge å kjøpe våre tjenester til timepris i stedet for vår faste lave pris på 25 000 kroner. Få eller ingen selgere velger denne typen avtale og vår erfaring er at dette nesten alltid blir vesentlig dyrere totalt sett. Timeprisen er 1 500 kroner inkl. mva. og alle eksterne kostnader til offentlige dokumenter, innleid fotograf og all betalt markedsføring på Finn og evt. sosiale medier kommer i tillegg.

  Kostnader til offentlige dokumenter og markedsføring på Finn og sosiale medier kommer i tillegg.

  For eksterne kostnader som kan komme i tillegg i forbindelse med boligsalget, se kapittelet nedenfor.

 • Må jeg betale 25 000 hvis boligen ikke blir solgt?

  Nei, det må du ikke. Hvis vi ikke lykkes med å selge boligen din i løpet av oppdragsperioden, tar vi ikke betalt for jobben vi har gjort. Da betaler du kun påløpte utlegg vi har hatt med din bolig, typisk ca 10 000 kroner (utlegg til fotograf, offentlige gebyr, markedsføring på Finn og Facebook etc).

  I de tilfeller leiligheter er del av borettslag, aksjelag eller sameier med egen forretningsfører, vil forretningsfører kreve gebyr for  opplysninger som tilkommer, typisk inntil 4 000 kroner. Da vil utlegg som må betales utgjøre inntil ca 14 000 kroner totalt.

Eksterne kostnader som kan komme i tillegg

 • Profesjonell fotograf

  Vi bestiller profesjonell fotograf som kommer hjem til deg og fotograferer boligen din. Kostnaden på 2 500 kroner for fotograf kommer utenom vår fastpris og inkluderer 15 bilder.

 • Tilstandsrapport (utvidet takst)

  Tilstandsrapport (utvidet takst) skal utføres av uavhengig, innleid ekstern takstmann. Så denne kommer naturlig nok utenom vår fastpris på 25 000. Selger står helt fritt til å skaffe Tilstandsrapport selv. Om du heller ønsker at vi leier inn takstmann, er det bare å gi et ord!

 • Boligselgerforsikring

  Boligselgerforsikring beskytter selger mot eventuelle krav fra kjøper i 5 år. Det er helt opp til deg som selger hvorvidt du ønsker å tegne Boligselgerforsikring.

  Etter avhendingsloven er selger ansvarlig for skjulte feil og mangler i 5 år etter overtagelsen, så generelt anbefaler vi å tegne Boligselgerforsikring.

  For alle boliger med andel-/aksjenummer
  Premiesats 0,235 % av salgssum (minimum 3 400 , maksimum 25 000 kr).

  For alle boliger med seksjonsnummer
  Premiesats 0,388 % av salgssum (minimum 5 300, maksimum 30 000 kr).

  For alle boliger/tomter med eget gårds- og bruksnummer
  Premiesats 0,485 % av salgssum (minimum 10 000, maksimum 50 000 kr).

  For alle hytter og fritidsboliger 
  Premiesats 0,536 % av salgssum (minimum 7 750, maksimum 50 000 kr)

  (Boligselgerforsikring fra Söderberg och Partners, priser pr 05.06.2019)

  Tilleggsopplysninger
  «As is»: Satsene er forbeholdt eiendommer/leiligheter som selges «as is». Selges de IKKE «as is» beregnes dobbel premie.
  Egenandel: Det er ingen egenandel, men krav/erstatning under 5 000 kr dekkes ikke av forsikringen.
  For mer informasjon, se her.

 • Ekstern forretningsfører

  Dersom det er en andel- aksje- og seksjonsbolig du skal selge, vil din forretningsfører kreve gebyr som tilkommer. Gebyrets størrelse varierer betydelig, men nedenfor ser du eksempler på gebyr fra noen av Norges største forretningsførere pr 01.01.2019.

  BOB…………..kr 9 504
  OBOS………..kr 8 813
  VESTBO……..kr 9 250
  BORI………….kr 10 150
  BATE…………kr 9 850

  Dette er gebyr forretningsfører tar for utlevering av pliktig info om borettslaget samt selgers eierskiftegebyr.

Fortsatt noe du lurer på?

Bare legg igjen nummeret ditt nedenfor – så ringer vi deg opp igjen og svarer på det du måtte lure på.