Dr Krohns Veg 8, Ytre arna

Antall soverom 1

Antall rom 2

Bruksareal 45 m ²

Prisantydning 950 000 kr

Etasje 2

Primærrom 45 m ²

Eiendomstype Leilighet

Ytre Arna - Oppussingsobjekt med nydelig sjøutsiktutsikt og balkong - sentral beliggenhet

Hos oss møter du eier på visning.

Alt annet ordner meglerne våre. Fast vederlag kun 25 000.


Eiendomsmegler mnef


Adresse

Dr Krohns Veg 8 5265 Ytre arna 2. etasje
Gnr. 302 Bnr. 297 Snr. 4 i Bergen kommune

Beliggenhet, adkomst

Boligen har en meget attraktiv og sentral beliggenhet i Ytre Arna med nydelig panoramautsikt mot Sørfjorden og Osterøy.

Fra leiligheten er det kun et par minutters gange til Ytre Arna sentrum. Her har du blant annet Coop Prix dagligvarebutikk, skole og diverse organiserte aktiviteter som fotball, turn, korps, kor, ungdomsklubb og bibliotek. I sentrum er det også bussholdeplass med jevnlige avganger.

Dersom du ønsker et bredere utvalg i servicetilbud, ligger Øyrane Torg kun en liten biltur unna. Her finner du blant annet dagligvarebutikker, vinmonopol, frisør, klesbutikker, m.m. Her ligger også Arna stasjon med togforbindelse til Bergen sentrum. Toget tar deg til Bergen sentrum på 7 min.

For den turglade er det fint turterreng i nærområdet og på Sætrefjellet. Det er også kort vei til sjø hvor du kan fiske og bade.

Type, eierform og byggeår

Leilighet Eierseksjon, oppført i 1941

Eiendomsmegler har ikke befart eiendommen. Befaring er gjennomført av lokal bygningskyndig/takstmann. Interessenter oppfordres til å befare eiendommen sammen med fagmann og ellers sette seg inn i opplysningene i salgsoppgaven før bud inngis.

Bygninger og byggemåte

Byggemåte:
Grunnmur/fundamenter av mur-/betongkonstruksjon.
Yttervegger oppført i trekonstruksjoner med utvendig trekledning i fasade.
Etasjeskillere av trebjelkelag og saltakskonstruksjon tekket med betongstein.

Overflater:
Gulv: Fliser på bad og belegg på øvrige rom.
Vegger: Malte plater på bad og ellers tapet på øvrige rom.
Tak: Platede himlinger og himlingsplater på stue og kjøkken.

Tiltak på eiendommen utført av nåværende/tidligere eier kan ha vært eller er søknadspliktige og vi ber derfor kjøper om å sette seg inn i salgsoppgaven herunder; dokumenter fra kommunen og/eller andre instanser, samt fysisk befare eiendommen med fagkyndig, før eventuelle bud inngis på eiendommen. Kjøper bærer videre risiko og ansvar for slike tiltak og kan bli pålagt å utbedre eller endre dersom en instans krever dette.

Følgende punkter har i tilstandsrapporten fått tilstandsgrad 2:

Veranda: Dekke og rekkverk fremstår slitt med behov for oppgradering.

Vinduer/dører: Verandadør og entrédør bør skiftes ut. Ellers vedlikehold av vinduskarmer.

Ildsted: Tilstandsgrad er satt på grunn av alder.

Kjøkken: Fremstår med slit/elde og det anbefales renovering av rommet samt utskifting av kjøkken med tilhørende røranlegg.

Følgende punkter har i tilstandsrapporten fåt tilstandsgrad 3:

Bad: Slitte overflater og innredning, ikke tilstrekkelig fall til sluk, lekkasjevann føres ikke til sluk. Våtrommet gir preg av ufagmessig utførelse. Tegn til skader/riss/sprekker i overflater i områder utsatt for vann i brukssonen. Spor etter biologiske skadegjørere (svertesopp o.l.) Ikke-fungerende tettesjikt. Ikke synlig mansjett og klemming. Våtrommet er ikke ventilert. Det er ikke etablert tilluft til rommet. Badet må totalrenoveres.

Fra selgers egenerklæringsskjema:

- Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
Ja: Se takst 30. august.

- Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Nei: Se takst.

- Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?
Nei: Se takst.

- Kjenner du til om det er feil ved/utført arbeid/eller har vært kontroll på vann/avløp?
Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad: Se takst.

- Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere?
Ja: Se takst.

- Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja: Se takst.

- Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad: Se takst.

- Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja, kun av faglært: Bkk. Hovedinntaksikring i år. Ellers eldre elektrisk anlegg.

- Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte personer, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
Ja: Selges som totalrenoveringsobjekt. Ingenting gjort siden 1970?

- Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av eiendommens omgivelser?
Ja: Skal dreneres.

- Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
Ja: Se takst.

- Er innredningen/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?
Ja: Se takst.

- Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?
Ja: Drenering.

- Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som: rotter, mus, maur eller lignende?
Ja: Vannskade bad. Vannskade kjøkken. Vannskade fra naboleilighet over kjøkken. Dette er utbedret av nabo.

Antall rom (evt. senger)

Oppholdsrom: 1, Soverom: 1, Bad: 1, Antall rom: 2

Arealer og fordeling per etasje

Total bruttoareal: 49 kvm
Total bruksareal: 45 kvm
Total p-rom: 45 kvm (Entré, stue, kjøkken, soverom, bad)
Total s-rom: 0 kvm

Leiligheten har balkong på ca 2,9 kvm med utgang fra stue.

Leiligheten disponerer i tillegg 2 stk. kjellerboder og 1 stk. loftsbod.

Standard

Entré: Rommet har innebygget skap og forbinder leilighetens øvrige rom.

Bad: Fliser på gulv og plater på vegg. Toalett og servant.

Kjøkken: Original kjøkkeninnredning med slette fronter. Respateks benkeplate med nedfelt vask.

Stue: Lys og åpen stue med nydelig utsikt over Sørfjorden. Rommet har en hyggelig peisovn og utgang til veranda på 2,9 kvm. Her har du god plass til diverse stuemøblement.

Soverom: Et hyggelig soverom med 2 innebygde skap. Hjørnerom, med nydelig utsyn fra to vinduer.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming med panelovner. Vedovn.

Parkering

Boligen har parkeringsplass utenfor huset med plass til to biler. Plassen kan kun benyttes av beboere i sameiet og bruken følger ukeliste. Pr. i dag er det tre beboere som disponerer plassen og dagens ordning er to uker med parkering og en uke uten. Dersom det kommer én bil til, blir ordningen to uker med parkering og to uker uten, eller én uke med parkering og én uke uten.
Den som skal være på listen må bo i huset. Leieboere kan ikke disponere plassen.
Ellers parkering i gaten etter gjeldende bestemmelser for området.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 706 kvm, Eierform: Fellestomt

Vei, vann og avløp

Vei: Tilknyttet offentlig vei.
Vann: Tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger.
Avløp: Tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikk- og fellesledninger.

Slamavskiller/septiktank er nedlagt, og kan enten være fylt med stein (kan fjernes) eller blitt brukt som stakekum (kan ikke fjernes). Ved behov for fjerning av tank må eier betale kostnadene selv. Bergen kommune krever ikke fjerning av utkoblet privat slamavskiller/septiktank.

Reguleringsbestemmelser

Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig.
Reguleringsplan og kommunedelplan kan utleveres på forespørsel.

Kommunedelplan under arbeid:
Planid: 6120000

Det skal legges til rette for et riksveganlegg for E16 Arna - Vågsbotn og E39 Vågsbotn - Klauvaneeset som skal knytte Bergen og Nordhordaland bedre sammen og være effektiv, sikker og forutsigbar transportforbindelse i riksvegnettet. Veganlegget skal samtidig avlaste dagens vegnett i Arna og Åsane bydel.

Dersom vedtatt må det påberegnes støy i forbindelse med dette. Kontakt kommunen for ytterligere opplysninger angående kommunedelplan Arna og Åsane E16/E39 Arna -Vågsbotn- Klauvaneset, ringveg øst.

Tinglyste heftelser og rettigheter

1976/6357-1/106 Erklæring/avtale
19.03.1976 
Sameieavtale (vedlagt salgsoppgaven)
Gjelder denne registerenheten med flere

1976/6358-9/106 Pantsettelseserklæring
19.03.1976 
Beløp: nok 13.000
Panthaver: sameiet
lnr: 5405854
Panterett uten opptrinnsrett
Gjelder denne registerenheten med flere

2002/12269-1/106 Bestemmelse om kloakkledn.
22.04.2002 
Solidarisk ansvar for rep. og vedl.hold av fellesledn.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Gjelder denne registerenheten med flere

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.
Nevnte heftelser følger eiendommen ved salg.

Odel

Det foreligger ikke odel på eiendommen.

Ferdigattest

Det finnes ingen ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.
Boligen er registrert som tatt i bruk fra 01.01.41 iht matrikkel.
Det er kjøpers ansvar og risiko for dersom en skal forsøke å oppdrive en ferdigattest.

Prisantydning

950 000,- / Fellesutgifter: 1 000,- pr. mnd Fellesutgifter inkluderer strøm, vedlikehold og forsikring.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Thomas Frøyen Takstdato : 10.09.2019 Formuesverdi : 453 315,- Sekundær formuesverdi : 1 631 932,- Formuesverdi pr. : 31.12.2017

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Forsikring

Sparebanken 1 - SR Bank Polisenummer: 15951019

Kommunale avgifter

Kr. 5 839 pr. år Kommunale avgifter omfatter eiendomsskatt, renovasjon, feiing, vann og avløp.
Kjøper står selv ansvarlig for faste løpende kostnader som bla. omfatter kostnader knyttet til eget strømforbruk og innboforsikring med mer.

Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

Fra tinglyst sameieravtale mellom eiere av Dr. Krohns vei 8:

En seksjonseier skal undertegne en sameieavtale med de øvrige eierne av de overtatte seksjonsleiligheter. Senere eiere av de overtatte eiendomsandeler er forpliktet til å vedta sameieavtalen som bindende for seg.
Sameiet kan bare oppløses ved enstemmig beslutning i fellesmøte.

Rettslig råderett:
Hver sameier har ekskluiv bruksrett til den eierseksjon som fremgår av fordelingslisten som er ført i denne avtalen.
En seksjonsleilighet kan bare benyttes til beboelse.
En seksjonseier har rett til å pantsette sin ideelle eiendomsandel.

Panterett:
Sameiet forbeholdes panterett i en seksjonseiers ideelle eiendomsandel for sine ovennevnte rettigheter.

Forkjøpsrett:
En seksjonseier skal ikke ha forkjøps- eller utløsningsrett til andre seksjonseieres andeler i sameiet.

Vedlikehold:
En seksjonseier og hans eventuelle rettsetterfølgere må selv sørge for forsvarlig vedlikehold av den seksjonsleilighet med ytterrom, som han har eksklusiv bruksrett til.
Utvendig skal de vegger som omgir seksjonsleiligheten behandles og vedlikeholdes av det sameiet seksjonseieren er medeier i.
Seksjonsleiligheten skal behandles med tilbørlig aktsomhet og all skade i den må seksjonseieren selv erstatte eller utbedre uten opphold.
Sameiet eller den bestyrer som måtte være ansatt av dette, har rett til å kontrollere at vedlikeholdet er forsvarlig og påby at mangler blir rettet.
Seksjonseieren har ikke rett til å foreta bygningsmessige arbeid som endrer seksjonsleilighetens utvendige utseende. Det er heller ikke tillatt – uten samtykke av sameiet – å foreta innvendige, bygningsmessige arbeider som kan svekke husets stabilitet, eller på noen måte være til sjenanse for eierne til de tilstøtende leiligheter, eller som kan føre til verdiforringelse av bygningen.

Mislighold:
Misligholder en seksjonseier sine forpliktelser overfor de øvrige seksjonseiere i vesentlig grad, kan sameiet pålegge ham å fraflytte leiligheten.

NB! Økning av fellesutgifter:
Styreformann har informert om at fellesutgiftene antageligvis vil øke med kr 500,- til 1.000,- på grunn av vedlikehold som vil komme. Dette er ikke fastsatt og endringer kan fremkomme.
Vedlikehold omfatter rehabilitering av gamle nedløp, kloakk og vannrør. Kjelleren må oppgraderes med nytt elektrisk ledningsnett av lys Parkeringsplass må forledes og bygges opp.Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Boligkjøperforsikring

Som kjøper har du mulighet til å tegne en komplett forsikringspakke fra If. Dette er kjøpers motvekt til selgers eierskifteforsikring. I tillegg inkluderer den blant annet en komplett innbo- og boligforsikring.
Pris på boligkjøperforsikring er kr 7 500,-
Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse stort kr 1 000,- for formidling av forsikring.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.
Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikring.

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Det er ikke konsesjon på eiendommen. Kjøper trenger ikke å søke om konsesjonsfrihet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Oppdragsansvarlig

Ansvarlig megler:
Rødland Hilde
Marton Norway AS
Karl Johans gate 5
0154 Oslo
Foretaksregistrert orgnr: 917624550