Verven 2A, Stavanger

Antall soverom 1

Antall rom 2

Bruksareal 33 m ²

Prisantydning 1 880 000 kr

Etasje 1

Primærrom 33 m ²

Eiendomstype Leilighet

Verven - Sentral og arealeffektiv 2-roms leilighet

Hos oss møter du eier på visning.

Alt annet ordner meglerne våre. Fast vederlag kun 25 000.


Eiendomsmegler mnef


Adresse

Verven 2A
4014 Stavanger
Andelsnr. 2 Orgnr. 991817832 Gnr. 52 Bnr. 598 Snr. 1 i Stavanger kommune
1. etasje

Beliggenhet, adkomst

Leiligheten har en sentral og koselig beliggenhet like utenfor sentrum. Fra leiligheten er det kort vei til flere turområder, badeplass og butikk. Kun en liten spasertur unna ligger Stavanger sentrum. Med dette har en nærhet til alle byens fasiliteter, enten en skal på shopping, kino, eller på restaurant. Det er kort vei til kollektivtransport og her er det et godt busstilbud.

Type, eierform og byggeår

Leilighet Borettslag, oppført i 2003

Bygninger og byggemåte

Det foreligger en tilstandsrapport våtrom på eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at det kun er våtrom som er vurdert i denne rapporten. Interessenter oppfordres til å befare eiendommen sammen med en fagkyndig, og eller sette seg inn i eiendommens salgsoppgave grundig før eventuelle bud inngis.

Det er ikke gitt tilstandsgrad 2 eller 3 på noen punkter i tilstandsrapport våtrom.

Se vedlagt tilstandsrapport våtrom i salgsoppgave utført av Taksering AS 13.08.19.

Fra selgers egenerklæring:
- Det har vært 3cm sopp på fug i dusj. Dette er fjernet og det er lagt ny fug.
- Oneco / Runestad Elektro har vært i boligen og byttet til AMS måler / byttet termostat på bad og stue. De fjernet også fastmontert takovn som tilhører termostat i stuen. Termostaten i stuen er derfor ikke i bruk. Hvis man ønsker kan man kontakte elektriker for å bestille fastmontert ovn igjen. Samsvarserklæring er klistret på i sikringsskap.
- I 2016 ble det målt forhøyet verdi av radon. Det ble installert ny ventilasjon.

Tiltak på eiendommen utført av nåværende/tidligere eier kan ha vært eller er søknadspliktige og vi ber derfor kjøper om å sette seg inn i salgsoppgaven herunder; dokumenter fra kommunen og/eller andre instanser, samt fysisk befare eiendommen med fagkyndig, før eventuelle bud inngis på eiendommen. Kjøper bærer videre risiko og ansvar for slike tiltak og kan bli pålagt å utbedre eller endre dersom en instans krever dette.

Eiendomsmegler har ikke befart eiendommen. Befaring er gjennomført av lokal bygningskyndig/takstmann. Interessenter oppfordres til å befare eiendommen sammen med fagmann og ellers sette seg inn i opplysningene i salgsoppgaven før bud inngis.

Antall rom (evt. senger)

Oppholdsrom: 2, Soverom: 1, Bad: 1, Antall rom: 2

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 33 kvm, Bruksareal: 33 kvm, Bruttoareal: 35 kvm

Total bruttoareal: 35 kvm
Total bruksareal: 33 kvm
Total p-rom: 33 kvm (Entré/gang, bad/vaskerom, soverom, stue/kjøkken)

Møblering / utstyr

Interessenter bes forholde seg til løsøre-liste som følger vedlagt salgsoppgaven.

Standard

Verven 2A er en flott leilighet beliggende like utenfor Stavanger sentrum. Leiligheten ligger i første etasje med en arealeffektiv planløsning.

Entre:
Til høyre ved entreen er det plass til skap hvor man kan henge opp jakker og sette fra seg sko.

Stue/kjøkken:
Videre inn i boligen blir man møtt med en trivelig, åpen stue/kjøkkenløsning. På den ene veggen er store vindusflater som går fra gulv til tak som er frostet for å sikre mot innsyn. Det er plass til sofaseksjon og tv. Kjøkkenet befinner seg til høyre for entreen til stuen. Her har man godt med skap- og benkeplass. Benken mot stuen er det også mulig å bruke som spisebord da den er bygget ut med plass til barstoler. Hvitevarene på kjøkkenet er integrert. Kjøkkenets smarte løsninger gjør at arealet i boligen er utnyttet på en svært bra måte.

Bad:
Helfliset bad med adkomst fra entre. Til venstre er det opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Det er dusjdører i glass. Badet er utstyrt med vegghengt toalett, servant med servantskap og overskap med speil. Varmekabler i gulv og mekanisk ventilasjon.

Soverom/hems:
Fra stuen kommer man inn på leilighetens soverom. Adkomst til soverom fra to sider. Langs veggen er det satt opp to klesskap som byr på godt med oppbevaringsplass for klær og sko. Leiligheten har også en hems, med adkomst fra stuen. Eier har i dag innredet hemsen som en ekstra soveplass.

Oppvarming

Varmekabler i gulv på bad, ellers elektrisk oppvarming.

Parkering

Sameiet har parkeringsplasser til leie som fordeles etter venteliste. Ta kontakt med styret dersom du ønsker å leie parkeringsplass. Selger disponerer parkeringsplass som kan følge boligen om ønskelig. Ellers parkering i gaten etter gjeldende bestemmelser for området. Parkeringsplassen koster 750,- per måned og har 1 måned gjensidig oppsigelsestid.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 2 444 kvm, Eierform: Fellestomt

Hjemmel til andel: Wilhelm Wilhelmsen
Hjemmel til eiendom: VERVEN 2 BORETTSLAGET

Fellesareal og hage

Tomten er pent opparbeidet med gangvei, plen og diverse busker.

Vei, vann og avløp

Vei: offentlig tilknyttet
Vann: offentlig tilknyttet
Avløp: offentlig tilknyttet

Reguleringsbestemmelser

Eiendommen er regulert til bolig, forretning og kontor iht reguleringsplanen per 13.08.19. Reguleringskart med bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Kommunen opplyser at det foreligger en overordnet sentrumsplan for havnefronten når fergen til Tau forsvinner. Det er p.t. ingen videre detaljer rundt dette

Konferer megler ved spørsmål.

Odel

Ingen odel på eiendommen.

Utleieforhold

Adgang til utleie:
Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.

Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:
- Andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år.
- Andelseieren er en juridisk person.
- Andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner.
- Et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller forsterbarn av andelseieren eller ektefellen.
- Det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.

Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det.
Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.
Har laget ikke sendt svar på skriflig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet fram til laget skal brukeren regnes som godkjent.

Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken eller del av den til andre uten godkjenning.

Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter ovenfor borettslaget.

Formuesverdi

Primærbolig: kr 495 873,-
Sekundærbolig: kr 1 785 142

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød D.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest for Verven 2A, for omgjøring av kontor til 38 leiligheter og ombygging datert 11.11.2009.

Diverse opplysninger

Borettslag: BORETTSLAGET VERVEN 2, Orgnr.: 991817832
Andelsnr.: 2
Andelsbeløp: 5000
Total gjeld: 40202368, Oppdatert pr: 13.08.2019
Forkjøpsrett: Ingen forkjøpsrett

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 12120635032, Dnb Nor Bank ASA
4 terminer per år.
Rentesats per 13.08.2019: 2,45% pa.
Antall terminer til innfrielse: 86
Saldo per 13.08.2019: 40 202 368,-

Forretningsfører bekrefter at selger har nedbetalt sin fellesgjeld med forfall 30.09.2019. Andel fellesgjeld vil da utgjøre kr. 0,- pr. 01.10.2019

Vedtekter, regler, regnskap ol.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning (lastes ned fra nett-salgsoppgaven på FINN eller hjemmesider). Det må påregne trappevask, dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).

Forkjøpsrett: Nei.
Styregodkjenning: Ja, Kjøper bærer risiko for å bli styregodkjent.

Dyrehold: Det er tillatt å holde hund og katt. Tillatelse gis av styret etter skriftlig søknad under forutsetning av at andelseier underskriver erklæring for dyreholdet.

Borettslagets pantesikkerhet:
Laget har panterett i andelen for krav mot andelseier som går foran andre heftelser. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. I vedtektene kan det fastsettes en mer omfattende panterett for krav mot andelseier enn legalpanteretten

Andelseiernes vedlikeholdsplikt
- Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, forsvarlig ved like slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre andelseierne. Alt indre vedlikehold av boligen, samt vedlikehold av eventuelt utendøresareal som inngår i boligen, besørges og bekostes av den enkelte andelseier. Den enkelte andelseiers vedlikeholdsplikt omfatter også vann. og avløpsledninger fra forgreningspunktet på hovedledningsnettet, sikringsskapet og elektriske ledninger i bruksenheter, vindusglass, samt utvendige deler av bruksenhetene vinduskarmer, vindusrammer og inngangsdør(er).

- Vedlikeholdet omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær.

- Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren starks å sende melding til borettslaget.

- Borettslag og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følge av at andelseieren ikke oppfyller pliktene sine.

- Medlem av sikringsordning i BBL Finans. Tilbyder er Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS. Begge parter kan si opp avtalen med minimum 6 måneders varsel.

- Kollektiv tv og bredbåndsavtale med Get.

- Borettslaget har inngått individuell nedbetaling av fellesgjeld.

Forkjøpsrett

Det er ikke forkjøpsrett.

Prisantydning

1 880 000,- / Felleskostnader: 2 199,- pr. mnd Felleskostnader inkluderer: Styrehonorar, fortetningsfører, Revisjon, drift og vedlikehold, forsikring, kommunale avgifter og administrasjonskostnader.

Kjøper står selv ansvarlig for faste løpende kostnader som bla. omfatter kostnader knyttet til eget strømforbruk og innboforsikring med mer.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Bernt Petter Andersen Takstdato : 12.08.2019 Formuesverdi : 495 873,- Sekundær formuesverdi : 1 785 142,- Formuesverdi pr. : 31.12.2017

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter D

Forsikring

IF Skadeforsikring Polisenummer: SP562826 - 628

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter blir betalt i felleskostnadene

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. For mer informasjon se vedlegg til salgsoppgaven.

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring. Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar i fem år i henhold til avhendingsloven.

Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse stort kr. 1 000,-  for formidling av forsikring.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport) og matrikkelberv.

Andre opplysninger

Tinglyste heftelser:
Det er ingen tinglyste heftelser på borettslagets tomt eller andelen.

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Det er ikke konsesjon på eiendommen

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Oppdragsansvarlig

Ansvarlig megler:
Helene Marie Ellefsen
Marton Norway AS
Karl Johans gate 5
0154 Oslo
Foretaksregistrert orgnr: 917624550