Øvre Eikervei 102 L, Drammen

Antall soverom 3

Antall rom 4

Bruksareal 76 m ²

Prisantydning 1 200 000 kr

Etasje 1

Primærrom 73 m ²

Eiendomstype Leilighet

Gulskogen/Pukerud - Tiltalende 4-roms, beliggende like ved elven og vestvendt balkong

Hos oss møter du eier på visning.

Alt annet ordner meglerne våre. Fast vederlag kun 25 000.


Eiendomsmegler mnef


Adresse

Øvre Eikervei 102 L 3048 Drammen 1. etasje

Matrikkel

Gnr. 104 bnr. 37, andelsnr. 63 i Elvekanten Borettslag med orgnr. 988930946 i Drammen kommune

Beliggenhet, adkomst

Leiligheten ligger like ved elvebredden. Blokken ligger like ovenfor Sølfastøya med flotte friarealer, natursti, lekeplass, naturområder og store plenarealer for ball, lek og annen aktivitet. Bade - og fiskemuligheter på Sølfastøya. Det er kort vei til skoler, barnehager og Drammen sentrum med alt av servicetilbud. Gulskogen kjøpesenter og Gulskogen idrettspark ligger ca. 3 kilometer unna. Det er fine turmuligheter på Sølfastøya og langs elva. Busskommunikasjon i Øvre Eikervei mot Drammen og Mjøndalen. Togstasjon på Gulskogen med avganger mot Oslo.

Bussholdeplass like ved leiligheten med kommunikasjon til Drammen og Mjøndalen. Togstasjon på Gulskogen med avganger innover mot Asker og Oslo. 36 minutter med tog fra Drammen Stasjon til Oslo. Flytog til Gardermoen fra Drammen stasjon. 10 minutters kjøring til Drammen sentrum. 45 minutters kjøring til Oslo.

Type, eierform og byggeår

Leilighet Borettslag, oppført i 2005

Bygninger og byggemåte

Grunnmasser av leire, jord og løsmasser. Støpt plate på mark. Støpt betong fundament/gulv som er glattpusset. Antas å være isolert og fuktsikret mot terreng i henhold til gjeldende forskrifter på oppføringstiden. Yttervegger i bindingsverk med utvendig liggende kledning. Pulttak med undertak av bord, tekket med papp. Renner og nedløp i stål. Vinduer med isolerglass. Utvendig trapp i stål og trekonstruksjon. Terrasse på ca. 6 m2 oppført i tre- og stålkonstruksjon med adkomst fra stue.

Takstmann har ikke gitt tilstandsgrad 2 eller 3 i tilstandsrapporten.

Selger har ikke bebodd eiendommen de siste 12 månedene og har dermed begrenset kjennskap til den.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 3, Bad: 1, Antall rom: 4

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 73 kvm, Bruksareal: 76 kvm, Bruttoareal: 81 kvm

2.Etasje: Gang, kjøkken, stue, 3 soverom, bad

Standard

4-roms leilighet i 2. etasje like ved elvebredden.

Entre:
Til høyre for entreen befinner det seg en innvendig bod som er blitt benyttet som garderobe. Her er det god plass til sko og jakker.

Stue/kjøkken:
Stuen har utgang til vestvendt balkong. Utenfor balkongen er det et stort jorde og ingenting som hindrer utsikten. Leiligheten har en delvis åpen stue/kjøkkenløsning med glatte fronter og integrerte hvitevarer. Det er montert avtrekksvifte over komfyr og fliser på vegg over kjøkkenbenk.

Bad:
Helfliset bad med varmekabler i gulv. Pen innredningen med servant, dusj og wc. Opplegg for vaskemaskin.

Soverom:
Leiligheten har 3 soverom med laminat på gulv, malte flater på vegger og i tak. Det er god skapplass i samtlige rom.

Oppvarming

Elektriske panelovner og gulvvarme på bad.

Parkering

Hver andel har bruksrett til en biloppstillingsplass på parkeringsområdet. Per dags dato er plassene ikke merket skikkelig opp, men dette er planlagt gjort av styret i begynnelsen av oktober 2019. Borettslagets garasjeplasser disponeres eksklusivt av de som har bruksrettigheter til plassene. Styret/forretningsfører fører også fortløpende en liste over søkere som ønsker å bytte, kjøpe eller leie garasjeplass.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 49 760 kvm, Eierform: Fellestomt

Fellesareal og hage

Opparbeidede fellesarealer med gressplen og beplantninger. Asfaltert innkjørsel, asfaltert og gruset gårdsplass.

Vei, vann og avløp

Vann: Offentlig tilknyttet
Avløp: Offentlig tilknyttet
Vei: Veien eies av borrettslag og er tilknyttet offentlig vei.

Reguleringsbestemmelser

Eiendommen er regulert til boligformål, samt privat småbathavn, turvei og parkbelte i boligområdet.
Reguleringsplaner og kart ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Utleieforhold

Overlating av bruksretten til andre brukere enn andelseieren er bare tillatt med styrets skriftlige godkjenning, med mindre annet følger av vedtekter eller av borettslagsloven §§ 5-4 til 5-6. 3 Dersom borettslaget ikke har sendt svar på en skriftlig søknad om bruksoverlatelse innen en måned etter at søknaden er kommet frem til borettslaget, skal brukeren regnes som godkjent.

Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter D

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 17.12.07 for oppføring av boligbygg med 4 leiligheter.

Diverse opplysninger

Borettslag: Elvekanten Borettslag, Orgnr.: 988930946 Andelsnr.: 63 Andel fellesgjeld: 1375956, Total gjeld: 84030513, Oppdatert pr: 01.07.2019 Forkjøpsrett: Det er ikke forkjøpsrett i borettslaget NB: Vær oppmerksom på andel fellesgjeld som beløper seg til 1 375 956,-

Selskapets totale lån og vilkår:
1.
Lånenr: HUS301-11499665 5
Restsaldo: kr. 77 020 017,-
Restløpetid: 18 år
Terminer per år: 4
Type rente: Fast
Rente: 2,57%

2.
Lånenr: OBOS01-98207690384
Restsaldo: kr. 6 267 764,-
Restløpetid: 23 år og 6 mnd.
Terminer per år: 12
Type rente: Flytende
Rente: 3,15%

Ytterligere informasjon om felleslån skal finnes i opplysningsbrev fra forretningsfører. Brevet kan lastes ned fra nettet eller be om kopi fra megler. Regnskapsfører har lovfestet pant til dekning for utestående beløp inntil 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Pågående og gjennomførte prosjekter for 2018/19:
- Bygd 42 garasjer med tilrettelegging for el. billading og med garasjeloft.
- Isolasjon rundt omkring pipeløpene for å hindre kondensering og med påfølgende vann inn i leilighetene
- Rensing av ventilasjonskanalene
- Kontroll og utskiftning av defekte røykvarslere.
- Det ble utført egenkontroll av inngangsdørene, montert i 2017. Det ble avdekket mange feil som ble reklamert på. Fullføring av dette foregår fortsatt per april 2019.
- Det ble også utført egenkontroll av terrassedørene. Resultatet ble at det ble bestilt åtte nye dører, som følges opp med syv til for montering i 2019.
- Det ble startet en prosess med utarbeidelse av vedlikeholdsplan med 25års tidshorisont. Planen blir presentert på generalforsamlingen i mai 2019.

Det ble på generalforsamling 15. mai 2019 bestemt økning i felleskostnadene med 3,1 %. Denne økningen skjedde 01.07.2019.
Felleskostnadene vil øke med ytterligere 3,5% fra 01.07.2020. Totale felleskostnader etter kjente endringer blir kr 12.134,-

Vedlikeholdsplikt og mislighold:
Andelseieren skal behandle boligen og fellesarealene med tilbørlig aktsomhet. Fellesarealene må ikke brukes slik at andre andelseiere hindres i å bruke dem. Styret kan gi bestemmelser om hvordan fellesarealene skal brukes. Andelseiere kan ikke uten samtykke fra styret bruke boligen til annet enn boligformål.

Andelseieren skal for egen regning holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til (inklludert areal der andelseierne har eksklusiv bruksrett), forsvarlig ved like. Dette omfatter også vedlikeholds- og utskiftingsansvaret for vann- og avløpsledninger fra forgreningspunktet på stamledningsnettet inn til boligen og for sikringsskapet og elektriske ledninger og opplegg i boligen, i tillegg til vinduer, innvendige dører, ledninger med tilbehør, inventar, varmekabler, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater, innvendige flater i boligen. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av hendelige skader.

Større periodisk vedlikehold av balkonger/terrasser besørges av borettslaget og kostnadene til dette inngår i felleskostnadene. Løpende enklere vedlikehold (herunder behandling av håndløper og boddør i tre) påhviler den enkelte andelseier. Den enkelte andelseier har plikt til å foreta tilsyn av sitt avløp, herunder oppstaking samt plikt til å varsle dersom det avdekkes behov for større vedlikehold eller utbedring av balkong/terrasse.

Dersom en andelseier misligholder sin vedlikeholdsplikt, kan borettslaget kreve erstatning for tap som følge av misligholdet.

Borettslaget skal vedlikeholde bygninger og eiendommen eller, i den grad vedlikeholdsplikten ikke er lagt på andelseieren i henhold til det ovenstående. Fellesarealer skal holdes forsvarlig ved like. Det skal utarbeides forslag til årlig vedlikeholdsprogram for fellesarealer.

Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskiftning. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.

Styregodkjennelse:
Borettslagets styre skal godkjenne eierskiftet. Kjøper er gjort kjent med dette og bærer risikoen for at slik godkjennelse oppnås. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn jf. borettslagsl. § 4-5

Selger og kjøper må sende melding til Drammen kommune om eierskifte for å få tilsendt avlesingskort for vannmåler til ny person.

Boligselskapet fraviker ikke reglene for bruksoverlating iht. selskapets vedtekter og i borettslagsloven. Det forutsettes at kjøper selv skal bebo leiligheten, med mindre man kan dokumentere bruksoverlating som nevnt i borettslagslovens § 5.3 – 5.6.

Borettslaget bekreftes tilknyttet Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS. Avtalen er løpende, såfremt premie med forfall 1. februar er betalt. Borettslag som har tegnet seg forsikring kan si opp innen 1. desember med virkning fra kommende årsskifte.

Månedlige felleskostnader som ikke er spesifiserte, dekker boligselskapets driftskostnader. For ytterligere spesifikasjon, vennligst se regnskapet i årsrapporten.

Påkostninger/utbedringer i boligselskapet: Se årsrapporten.

Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld (IN-lån): Nei

Hjemmeside: elvekantenbrl.no

Borettslagets pantesikkerhet:
Laget har panterett i andelen for krav mot andelseier som går foran andre heftelser. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. I vedtektene kan det fastsettes en mer omfattende panterett for krav mot andelseier enn legalpanteretten

Vedtekter, regler, regnskap ol.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning (lastes ned fra nett-salgsoppgaven på FINN eller hjemmesider). Det må påregne trappevask, dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).

Forkjøpsrett

Det er ikke forkjøpsrett for andelseierne i borettslaget.

Prisantydning

1 200 000,- / Felleskostnader: 12 006,- pr. mnd Felleskostnader utgjør kr. 12 006,- per måned og inkluderer styrehonorar, avskrivninger, revisjon, forretningsfører, konsulent, drift og vedlikehold, forsikringer, kommunale avgifter, energi/fyring, TV-anlegg/bredbånd, gjeld og renter.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Espen Palmberg Takstdato : 20.02.2020 Formuesverdi : 764 600,- Sekundær formuesverdi : 2 752 561,- Formuesverdi pr. : 31.12.2017

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter D

Forsikring

Tryg Forsikring Polisenummer: 6650828

Kommunale avgifter

Kommunale kostnader blir betalt av borettslaget og ligger under de månedlige felleskostnadene.

Kjøper står selv ansvarlig for faste løpende kostnader som bla. omfatter kostnader knyttet til eget strømforbruk, innboforsikring, med mer.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Boligkjøperforsikring

Som kjøper har du mulighet til å tegne en komplett forsikringspakke fra IF. Dette er kjøpers motvekt til selgers eierskifteforsikring. I tillegg inkluderer den blant annet en komplett innbo- og/eller boligforsikring. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse stort kr. 1 000,- ved formidling av forsikring.

Kjøper gjøres oppmerksom på at selger ikke har tegnet boligselgerforsikring.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse kr. 1 000,- for formidling av forsikring.

Konsesjon: Det er ikke krav om å søke konsesjon eller fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Eiendomsmegler har ikke befart eiendommen. Befaring er gjennomført av lokal bygningskyndig/takstmann. Interessenter oppfordres til å befare eiendommen sammen med fagmann og ellers sette seg inn i opplysningene i salgsoppgaven før bud inngis.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Oppdragsansvarlig

Ansvarlig megler:
Kamilla Meyer
Marton Norway AS
Karl Johans gate 5
0154 Oslo
Foretaksregistrert orgnr: 917624550