Vittenbergveien 41, Fjellhamar

Bruksareal 37 m ²

Prisantydning 2 150 000 kr

Etasje 2

Primærrom 37 m ²

Eiendomstype Leilighet

Lørenskog - 1-roms leilighet med balkong på ca 10 kvm. Beliggenhet rett ved marka og kollektivtransport.

Hos oss møter du eier på visning.

Alt annet ordner meglerne våre. Fast vederlag kun 25 000.


Eiendomsmegler mnef


Adresse

Vittenbergveien 41 1472 Fjellhamar 2. etasje

Matrikkel
Andelsnr. 33 Orgnr. 950637889 Gnr. 81 Bnr. 95 i Lørenskog kommune.

Beliggenhet, adkomst

Velkommen til Vittenbergveien 41!
Leiligheten har en sentral beliggenhet på Fjellhamar med nærhet til ulike fasiliter- og servicetilbud. Leiligheten er vestvendt terrasse med gode solforhold. Praktisk beliggenhet mellom Ahus og Strømmen med rikelig utvalg av butikker. Blant annet finner man Metro senter like i nærheten med et bredt utvalg av dagligvare, spisesteder, shoppingmuligheter, apotek, vinmonopol og diverse.  Ellers kan Lørenskog Hus by på kino, konserter, bibliotek, kulturskole m.m.

Av aktiviteter har man Losly Golfklubb med 9- og 18-hulls gollfbane, driving range, putting green og nærspillområde på Lørenskog. Av andre aktivitetstilbud har man blant annet bowling, skiløyper. ishall og flerbrukshall i området.

Gode kollektivtilbud med busser rett utenfor og fra Ahus samt tog fra Strømmen stasjon.

Type, eierform og byggeår

Leilighet Borettslag, oppført i 1968

Bygninger og byggemåte

Hentet fra vedlagt tilstandsrapport:
Bygning oppført i 1968 i betongkonstruksjoner etter datidens byggeskikk og metoder.
Det føres jevnlig vedlikehold og oppgraderinger etter behov.
Blant annet har borettslaget vært under rehabilitering siden 2016; fasade, vinduer, tak og balkonger samt oppgradering av oppganger og nytt callinganlegg (DSV Entreprenør AS).
Leiligheten holder en gjennomgående normal standard men med en god del bruksslitasje.

Takstmann har gitt tilstandsgrad 1 på alle punkter i rapporten med unntak av luftbehandling, genrelt hvor det er gitt tilstandsgrad 2.
Grad er gitt grunnet bygningen har den naturlige ventilasjon som var vanlig på byggetid. Denne løsningen er enklere enn det som benyttes i dag.

Takstmann opplyser om at det er slitasje på underskap på kjøkkenet, samt at gulvet under kjøleskapet har fuktskader.

Oppgraderinger som er utført:
- Vinduer og balkongdør ble skiftet i 2016 i regi av borettslaget.
- Motorisert terrassemarkise fra 2017.
- Bad modernisert og pusset opp i 2016.


Selger har ikke bebodd eiendommen selv og kunnskap om eiendommen kan dermed være begrenset.

For ytterligere informasjon se vedlagt tilstandsrapport levert av takstmann/rørleggermester Lars Stenshagen, datert 16.07.19

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 37 kvm, Bruksareal: 37 kvm, Bruttoareal: 41 kvm

2. etasje: Entrè/gang, bad, stue med alkove og med delvis åpen kjøkkenløsning.
Utgang fra stue til balkong på ca 10 kvm.

Leiligheten disponerer en bod på 2,2 kvm i byggets 1. etasje.

Standard

Marton Eiendomsmegling presenterer Vittenbergveien 41.
Leiligheten ligger i 2. etasje og består av gang/entrè, stue med sovealkove, kjøkken, bad, balkong.

Leiligheten har en åpen løsning som sammen med naturlig lysinnslipp fra store vindusflater gir en lys og luftig atomsfære i leiligheten.
I entreen er det gode muligheter til å sette fra seg sko og henge fra seg yttertøy.
Stor skyvedørsgarderobe er praktisk plassert i gangen.

I stuen er det plass til sitte- og spisegruppe. Her finner man også sovealkoven hvor man kan trekke for forhenget for å få et skille mellom stue og sovested. 
Stuen har en delvis åpen løsning mot kjøkkenet som består av kjøkkeninnredning med integrerte hvitevarer (platetopp, stekeovn og oppvaskmaskin).

Fra stue/kjøkken er det utgang til leilighetens balkong på ca 10 kvm. Her man kan man nyte solforholdene med utsikt over marka.

Leilighetens bad ble modernisert og pusset opp i 2016 og holder en gjennomgående god standard. Badet er helfliset og har termostatstyrte varmekabler i gulv. Badet inneholder servantskap, speilskap, veggmontert toalett, dusjhjørne og opplegg for vaskemaskin.

Velkommen på visning.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming i leiligheten med panelovner. Varmekabler i gulv på bad.
Varmtvann fra bereder i kjøkkenbenk/hjørneskap.

Parkering

Det er fri parkering på oppmerkede plasser med noen unntak: Vinterstid er merkede motorvarmerplasser forbeholdt de som betaler for motorvarmer. Det er ikke faste plasser og det forutsettes ledig plass. Søknad om motorvarmerplass sendes skriftlig til styret. En plass er pr. i dag merket og forbeholdt beboer med el-bil.

Denne leiligheten har ikke garasje.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 10 226 kvm, Eierform: Felles eiet tomt

Fellesareal og hage

Tomten er opparbeidet med asfalterte internveier, gressplen, variert beplantning samt naturtomt.

Vei, vann og avløp

Adkomst via offentlig vei. Interne gang- og stikkveier.
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp.

Reguleringsbestemmelser

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse - blokkbebyggelse iht. reguleringsplan 034 Nedre Bårlibakken, datert 22.03.201.

I følge opplysninger mottatt fra Lørenskog kommune er det ikke planforslag eller igangsatt planlegging som berører eiendommen.

Reguleringskart ligger vedlagt i salgsoppgaven. Konferer megler ved spørsmål.

Odel

Ingen odel eller konsesjon.

Utleieforhold

Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.
Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom: 
- Andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år.
- Andelseieren er en juridisk person
- Andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner.
- Et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller
slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen
- Det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.
 
Interessenter oppfordres til å sette seg inn i sitt lokale skattekontor sine regler om skatt ved utleie.

Formuesverdi

Formuesverdi - Primærbolig: 504 901,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2018

Ferdigattest

Det foreligger innflytningstillatelse og ferdigattest fasadeendring på eiendommen.

Innflytningstillatelse gjelder blokk, datert 10. oktober 1968.
Ferdigattest gjelder fasadeendring, datert 16.01.2017.

Diverse opplysninger

Borettslag: BORETTSLAGET BÅRLIBAKKEN 1, Orgnr.: 950637889
Leilighetsnr.: 204, Andelsnr.: 33
Andel fellesgjeld: 362436, Total gjeld: 18012642
Forkjøpsrett: Ja.
Styregodkjenning: Ja. Kjøper bærer risiko for å bli styregodkjent.
Ytterligere informasjon om felleslån skal finnes i opplysningsbrev fra forretningsfører. Brevet kan lastes ned fra nettet eller be om kopi fra megler. Regnskapsfører har lovfestet pant til dekning for utestående beløp inntil 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

62018150048, Nordea Bank Norge ASA LÅN
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 16.07.2019: 2.65% pa.
Antall terminer til innfrielse: 111
Saldo per 16.07.2019: 18 012 642
Andel av saldo: 362 437
Første termin: 30.12.2016Første avdrag: 30.06.2017 ( siste termin 30.03.2047 )
Flytende rente

Borettslaget er tilknyttet sikringsordning.
 
Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel.  Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.
Fellesvaskeriet er i Vittenbergveien 35-37 og betjenes med et myntapparat.

5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt
(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmegjenvinningsanlegg og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom
må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmegjenvinningsanlegg og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.
(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger o l.
(4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.
(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær.
(6) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.
(7) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.

Mislighold
6-1 Mislighold
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.

6-2 Pålegg om salg
(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir laget rett til å kreve andelen solgt.

6-3 Fravikelse
Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

Vedtekter, regler, regnskap ol.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning (lastes ned fra nett-salgsoppgaven på FINN eller hjemmesider). Det må påregne trappevask, dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).

Forkjøpsrett

Det er forkjøpsrett for borettslagets medlemmer, og medlemmer tilknyttet boligbyggelaget borettslaget er tilknyttet. Forkjøpsretten avklares etter budaksept.

Prisantydning

2 150 000,- / Felleskostnader: 3 466,- pr. mnd Forretningsfører honorar, drift & vedlikehold, felles bygningsforsikring, kommunale avgifter, energi/fyring, kabel-TV & bredbåd m.m.
Kjøper står selv ansvarlig for faste løpende kostnader som bla. omfatter kostnader knyttet til eget strømforbruk og innboforsikring med mer.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Takstmann/rørleggermester Lars Stenshagen
Takstdato : 16.07.2019

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter F

Forsikring

Gjensidige Forsikring ASA Polisenummer: 84935073

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Boligkjøperforsikring

Som kjøper har du mulighet til å tegne en komplett forsikringspakke fra If. Dette er kjøpers motvekt til selgers eierskifteforsikring. Med Boligkjøperforsikring dekkes advokatutgifter og andre rettslige kostnader dersom det oppstår en tvist. I tillegg inkluderer den blant annet en komplett innbo- og boligforsikring.
Boligkjøperpakken koster kr 7 500,-.

Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse pålydende
kr 1 000,-for formidling av forsikring.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar i fem år i henhold til avhendingsloven.

Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikring.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning. Leiligheten er for øyeblikket utleid med 3 måneders oppsigelsestid.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Oppdragsansvarlig

Ansvarlig megler:
Helene Marie Ellefsen
Marton Norway AS
Industrigata 60b
0357 Oslo
Foretaksregistrert orgnr: 922 287 759