Furudalen 30, Bergen

Prisantydning 2 700 000 kr

Eiendomstype Boligtomt

Nattlandsfjellet - Stor og flott tomt med rammetillatelse på 2000 kvm. Adkomst med bil fra Sædalen.

Hos oss møter du eier på visning.

Alt annet ordner meglerne våre. Fast vederlag kun 25 000.


Eiendomsmegler mnef


Adresse

Furudalen 30 5099 Bergen

Matrikkel
Gnr. 10 Bnr. 935 i Bergen kommune.

Beliggenhet, adkomst

Velkommen til Furudalen 30!

Tomten har en fin beliggenhet i et veletablert boligområde bestående av eneboliger! Praktisk beliggenhet med nærhet til
Nattland skole, barnehager, Kiwi Birkelundstoppen og Rema 1000 Nattland.
Kort vei til busstopp i Sædalsveien eller Nattlandsveien som ligger ovenfor tomten.

Tomten ligger ca 10 min kjøring til Nesttun Senter, Haukeland og Haraldsplass sykehus. Ca 20 minutter til Bergen Sentrum.

Det er nydelig turterreng opp mot Ulriken innen kort rekkevidde. Fra Ulriken kan man gå videre over Vidden!

Type, eierform og byggeår

Boligtomt Selveier

Standard

Eiendommen har fått rammetillatelse til:
- Oppføring av enebolig med sekundær boenhet, 378,9 kvm BRA, med tilhørende uteareal. Det er avsatt 33,3 kvm BRA til garasje i underetasjen.
- Etablering av forstøtningsmurer hhv. langs deler av adkomstveg, ved manøvreringsareal og biloppstillingsplass i front av boligen og for øvrig ved terrassering av terreng langs boligen.

Grad av utnytting som følge av tiltaket er oppgitt til 20,8% BRA, inklusiv 37,5 BRA avsatt til parkeringsareal på terreng.

Rammetillatelse på enebolig med hybel/sokkelleilighet datert 26.09.18.
Se vedlegg for mer info. Rammetillatelsen er vedlagt i salgsoppgaven.

Rasanalyse er utført på tomten.

Ferdigattest utgår samt byggeår ettersom at tomten er ubebygd.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 2 000 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Eiet tomt på 2000 kvm. Naturtomt som må opparbeides.

Vei, vann og avløp

Adkomst via privat vei og det påløper fellesutgifter til veivedlikehold. Selger opplyser om at det ikke er årlig avgift, det påløper kostnad etterhvert som veien vedlikeholdes. 

Eiendommen er en "råtomt" og intern vei, vann og avløp, samt strøm er ikke opparbeidet.
Kjøper bærer ansvar for tilkobling til offentlig nett og kostnad knyttet til dette.

Reguleringsbestemmelser

Eiendommen er regulert til bebyggelse og anlegg (dekningsgrad 63,8%) og grønnstruktur (dekningsgrad 36,2%) iht. kommuneplanens arealdel 2010-2021.

Se vedlagte reguleringsplaner i salgsoppgave. Konferer megler ved spørsmål.

Det er foretatt en rasanalyse på tomten og under dagens forhold vurderes det å ikke være fare for skred på tomten, og tomten vurderes, i nåværende situasjon, å ha tilstrekkelig sikkerhet mot skred i henhold til gjeldende regelverk. Se vedlagt rasanalyse i salgsoppgave.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen.

Odel

Ingen odel.

Prisantydning

2 700 000,-

Kommunale avgifter

Kr. 397 pr. år Eiendomsskatt tomt, fordelt på 4 terminer (kr. 99,25,- per termin).

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Andre opplysninger

Konsesjon
Erverv av tomt krever egenerklæring om konsesjonsfrihet. Kjøper må tegne grønt skjema for konsesjonsfrihet. Kjøper bærer risiko for å få konsesjon.

Megler har ikke befart eiendommen, men befaringen er gjennomført av en lokal bygningskyndig. Interessenter anbefales å ta med en fagkyndig på visning og ellers sette seg ordentlig inn i salgsoppgaven, gjerne i samråd med fagfolk.

Egenerklæringsskjema - Boligselgerforsikring
Krysset ja i egenerklæringsskjema, men selger kan ikke tegne boligselgerforsikring ved salg av ubebygd tomt.

Selger har ikke bebodd eiendommen og operere på fullmakt.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Oppdragsansvarlig

Ansvarlig megler:
Helene Marie Ellefsen
Marton Norway AS
Industrigata 60B
0357 Oslo
Foretaksregistrert orgnr: 922 287 759